Är elbilarnas popularitet stadigt uppåtgående?

  • Posted by: anna
  • 2018-09-07

Är elbilarnas popularitet stadigt uppåtgående?

För över 100 år sedan kom de första elbilarna. Dock var batteriet otympligt och det tog en herrans massa tid att ladda det. Dessutom tog det inte mer än en kvart innan det behövde laddas igen. Därmed dog elbilarna ut och ersattes av bensinfordon som vi har haft att göra med ända till idag.

Elbilar och märken

I och med miljöförstöring och extremt dyra bensinpriser, så har emellertid den nya elbilen rotat sig på elbilsmarknaden där den på nytt gjorde sitt inträde. Bilmärken som etablerat sig som stora elbilstillverkare med kända modeller, är bl.a. Nissan, Hyundai som du kan hitta på hyundai.se, samt Tesla och Volvo, även om Volvo än så länge måste jobba hårt för att hinna ikapp märken som Tesla med flera modeller på marknaden redan.

Hur som helst så har elbilen fått ett rejält uppsving på bara några år, inte heller minst för att folk kan erhålla elbilspremien vid köpet av en sådan bil. Men hur ser det ut egentligen? Är elbilen här för att stanna eller är det bara en fluga som etsat sig kvar lite extra länge?

Kommer elbilen stå sig?

Om vi ser till dagens miljötänk, så är elbilen förmodligen här för att stanna. Dock kommer annan teknik att göra den mer effektiv och förhoppningsvis kommer priserna att gå ned en aning, då elbilarna är betydligt dyrare än vanliga bensinbilar. En annan aspekt är att elbilar visserligen räknas som miljövänliga men bara när de körs. I stillastående kommer allt det material som finns i dem, inte till någon nytta. Det specialmaterial som finns i bilarna är dessutom ganska miljöbelastande. Även om miljön är viktig så verkar folk på det stora hela, föredra de vanliga bilarna snäppet mer, på grund av det tuffa motorljudet och lukten av rök.

Utveckling av elbilen?

Om elbilen ska fortsätta sitt uppsving och slå igenom stort i hela världen, så krävs förmodligen bättre teknik och att vissa aspekter från de vanliga bilarna också inkluderas i el-modellerna. Många elbilsägare anser också att om elbilen ska bli lika populär eller mer eftertraktad i kalla länder som Sverige, så måste de anpassas mer efter väder och vind. Ett kallt klimat påverkar räckvidden och detta kan bli ett problem på våra iskalla gator vintertid.

För att få Sverige att satsa mer på elbilar, så kan också staten bli tvungen att göra mer, såsom man har gjort i Norge, exempelvis. Utbyggd laddstruktur och avsevärt bättre parkeringsmöjligheter samt subventioner har lett till att elbilen där håller på att gå om den vanliga. Det fordrar därför mer tid, teknik och motivation om elbilen ska gå om bensinbilen, men med tanke på dagens intresse för miljön, så är det troligt att elbilen stannar kvar, om än i nyartad tappning.