Fordonsindustrin

  • Category Archives : Fordonsindustrin
  • Posted by: anna
  • 2017-11-02

Ny bilteknik

Trots vissa motgångar på senare år, har vi svenskar nog fortfarande en självbild av att vara ett land med en bilindustri i framkant. Såväl Volvo som Saab har under lång tid varit innovativa aktörer på världsmarknaden, även om lönsamheten trots detta har varit ostadig. I synnerhet Saab har bland internationella bilälskare av rang, som till

Asiatiska bilmärken

Honda, Subaru, Mitsubishi, Toyota – listan över asiatiska bilmärken kan göras lång! Dessa företag, bland många andra, är kända för att tillverka högkvalitativa bilar som tilltalar bilköpare världen över. En undersökning som gjorts av Consumer Reports, den amerikanska motsvarigheten till Råd & Rön, visade t.ex. att det uteslutande var japanska bilmärken som hamnat på platserna

Rolls-Royce

Rolls-Royce är en engelsk biltillverkare som numer ägs av BMW. Rolls-Royce är mest känt för sina lyxbilar. Företaget grundades 1906 av Charles Stewart Rolls och Frederick Henry Royce. Redan från början handlade det om att tillverka bättre bilar än alla andra och designa något annorlunda. Den kända biltillverkaren har aldrig byggt några billiga bilar, men

  • Posted by: lina
  • 2017-03-30

Bilutställningar – fordonsbranschens mässor

Ända sedan bilen började få fäste som transportmedel och som fordon för nöjesåkning i slutet av 1800-talet har nya innovationer och modeller kommit varje år. Många av dessa innovationer och modeller har visats upp för allra första gången på någon av de fem största bilutställningarna i världen som hålls årligen eller vartannat år. Dessa är

  • Posted by: lina
  • 2017-03-20

Marknadsföring av bilar

Det kostar mycket pengar att ta fram designen till en ny bil och tillverka den, vilket gör att bilar också är bland det dyraste man kan köpa som privatperson. Eftersom det är en stor investering gör de flesta sitt bilval noga, vilket i sin tur gör att biltillverkarna måste tävla om kunderna. Det kanske är

Vilka biltillverkare är mest populära

  Att svara på denna fråga är mycket svårt utan att vara insatt i bilbranschen, men som vanligt finns detta naturligtvis att läsa på nätet. Dock råder det även där lite tveksamhet och vissa sidor visar olika resultat. Det kan förvisso ha att göra med att vissa av dem är beroende av reklam och på

Är bilbutiken med i fordonsbranschen

  Kanske är det en lustig fråga att ställa om bilbutiken är med i fordonsbranschen, men ändå råder det faktiskt delade meningar om detta. Det beror helt enkelt på att det går att se nästan alla saker från två olika perspektiv. I grund och botten kommer naturligtvis de flesta hålla med om att Bilbutiken ingår

Utbildning för att jobba med bilar

  Precis som med alla andra yrken kommer det att behövas en utbildning för att jobba med bilar i fordonsbranschen. Här kommer din inriktning och val av yrke inom denna bransch påverka vilken typ av utbildning du måste ha. Det som är mest vanligt och det som alla vet är att du måste ha en

Den internationella fordonsbranschen

  När det handlar om den internationella fordonsbranschen så är denna så stor att det inte går att hålla reda på. Ena dagen hör du att någon ska lägga ned eller gå i konkurs, medan du andra dagen hör att dessa har fått ett statligt stöd och ska drivas vidare. Hur det blir med allt

Fordonsbranschen i Sverige

  Som det tidigare har påtalats så kommer den svenska fordonsbranschen idag att vara mikroskopisk i jämförelse med hur det såg ut på den gamla goda tiden. Dock är det också så att allting går framåt och blir modernare med alla de år som går. Detta är det då många som har insett och av