Fordonsindustrin

  • Category Archives : Fordonsindustrin

Att jobba med tillverkning av fordon

  Eftersom det finns så många som har ett behov av alla de fordon som tillverkas, så finns det naturligtvis många som jobbar med tillverkningen av dessa. Även om antalet som jobbar med detta i Sverige har gått ned, så finns det fortfarande massor av jobb inom denna sektor. Det kommer också att finnas massor

Allmänt om fordonsbranschen

    När det gäller Fordonsbranschen så kan inte detta bli mera globalt än något annat. Bilar och andra fordon är något som används över nästan hela världen, och det finns egentligen inte någon tillverkare av fordon som bara kan klara sig i sitt eget landsområde. Här handlar det hela tiden om export och import