Ny bilteknik

  • Posted by: anna
  • 2017-11-02

Ny bilteknik

Trots vissa motgångar på senare år, har vi svenskar nog fortfarande en självbild av att vara ett land med en bilindustri i framkant. Såväl Volvo som Saab har under lång tid varit innovativa aktörer på världsmarknaden, även om lönsamheten trots detta har varit ostadig. I synnerhet Saab har bland internationella bilälskare av rang, som till exempel Jerry Seinfeld, ett anseende av att ha varit en egensinnig föregångare. Kanske lite väl egensinnig, med tanke på de ekonomiska problem som blev företagets undergång. En hel del ny bilteknik har dok gått att härleda till Sverige. Mycket av den har dessutom varit säkerhetsorienterad, vilket väl är en särskilt färgglad fjäder i hatten. Dagen nya bilteknik har dock en förmåga att skapa oro bland bilister, även om experter insisterar på att den kommer att öka trafiksäkerheten. För visst känns det läskigt att lita på självköande bilar? Trots att en dator onekligen har bättre koncentrationsförmåga och snabbare reflexer än den mest talangfulle bilföraren.

Framsteg som är svåra att lita på

Färden mot helt självkörande bilar tycks gå i en rasande takt. För bara något år sedan tillkännagav företag som Google och Tesla att de hade börjat utveckla självkörande bilar. Idag färdas de redan i begränsade antal på amerikanska vägar. Dessa fordon har den sorts autopilot som förr bara kunde hittas hos flygplan. De håller själva hastigheten och anpassar den för att hålla säkra avstånd till bilar i omgivningen. Faktum är att de till och med gör omkörningar på egen hand, när föraren ber dem. På internet finns det redan filminspelningar av bilförare som har somnat bakom ratten, eftersom de inte behöver göra något. Ett ytterligare exempel på försök att använda modern teknologi för att göra trafiken säkrare, är att den stora biltillverkaren Mitsubishi har utvecklat en bil som coachar föraren. Ett system med artificiell intelligens (AI) hjälper föraren genom att anpassa bilens variabla köregenskaper till det aktuella väglaget. Systemet skaffar sig också en uppfattning om förarens skicklighet och ger denne råd genom röstmeddelanden, för att förbättra körtekniken. Med en inbyggd coach i bilen, kanske vi alla kommer att köra som professionella racerförare i framtiden?

Ny teknik kan upplevas som hjälpsam och irriterande

Naturligtvis har moderniseringen av personbilar pågått sedan den första T-Forden lämnade produktionsbandet. Generellt sett har denna modernisering medfört tydliga förbättringar. Ökad säkerhet, minskad bränsleförbrukning och högre komfort för både förare och passagerare. Vad som dock irriterar många teknikintresserade bilägare är att bilmotorer idag ofta är helt oåtkomliga för bilägare. Den som själv vill se efter och meka med sitt fordon får betydande svårigheter. Mekaniker diagnosticerar inte fel på moderna bilar efter eget huvud och kunnande. En felkodsläsare kan lokalisera felen i bilen, vilket gör en fysisk undersökning helt överflödig. På grund av detta har alltså de flesta biltillverkare valt att göra motorn synnerligen svåråtkomlig. För att undersöka bilen måste man alltså ha rätt apparatur och mjukvara, som kopplas in till bilen med en sladd. För många förtar detta en stor och viktig del av nöjet med att äga en bil. Det har naturligtvis sin charm att kunna se efter sitt fordon själv och skapa ett närmare förhållande till det. Detta är dock i rask takt på väg att bli något som hör svunna tider till.