Är bilbutiken med i fordonsbranschen

Är bilbutiken med i fordonsbranschen

 

Kanske är det en lustig fråga att ställa om bilbutiken är med i fordonsbranschen, men ändå råder det faktiskt delade meningar om detta. Det beror helt enkelt på att det går att se nästan alla saker från två olika perspektiv. I Auto workers on assembly linegrund och botten kommer naturligtvis de flesta hålla med om att Bilbutiken ingår i fordonsbranschen. De säljer ju bilar. Detta är precis vad de som säger att den inte ingår i fordonsbranschen också försöker säga, men de säger att de säljer bilar och inte tillverkar dem.

I det fallet är det helt enkelt så att en del ser fordonsbranschen ur ett industriellt och smalt perspektiv, medan andra ser bredare och inser att allt som har med fordon och delar till dessa ingår i fordonsbranschen. Vilket som är rätt eller fel finns det ingen som vet, men som alla vet så kan äpplet ha en grön sida och en röd och både är faktiskt lika goda.