Alexandra

  • Author Archives : Alexandra

Vilka biltillverkare är mest populära

  Att svara på denna fråga är mycket svårt utan att vara insatt i bilbranschen, men som vanligt finns detta naturligtvis att läsa på nätet. Dock råder det även där lite tveksamhet och vissa sidor visar olika resultat. Det kan förvisso ha att göra med att vissa av dem är beroende av reklam och på

Är bilbutiken med i fordonsbranschen

  Kanske är det en lustig fråga att ställa om bilbutiken är med i fordonsbranschen, men ändå råder det faktiskt delade meningar om detta. Det beror helt enkelt på att det går att se nästan alla saker från två olika perspektiv. I grund och botten kommer naturligtvis de flesta hålla med om att Bilbutiken ingår

Utbildning för att jobba med bilar

  Precis som med alla andra yrken kommer det att behövas en utbildning för att jobba med bilar i fordonsbranschen. Här kommer din inriktning och val av yrke inom denna bransch påverka vilken typ av utbildning du måste ha. Det som är mest vanligt och det som alla vet är att du måste ha en

Den internationella fordonsbranschen

  När det handlar om den internationella fordonsbranschen så är denna så stor att det inte går att hålla reda på. Ena dagen hör du att någon ska lägga ned eller gå i konkurs, medan du andra dagen hör att dessa har fått ett statligt stöd och ska drivas vidare. Hur det blir med allt

Fordonsbranschen i Sverige

  Som det tidigare har påtalats så kommer den svenska fordonsbranschen idag att vara mikroskopisk i jämförelse med hur det såg ut på den gamla goda tiden. Dock är det också så att allting går framåt och blir modernare med alla de år som går. Detta är det då många som har insett och av

Att jobba med tillverkning av fordon

  Eftersom det finns så många som har ett behov av alla de fordon som tillverkas, så finns det naturligtvis många som jobbar med tillverkningen av dessa. Även om antalet som jobbar med detta i Sverige har gått ned, så finns det fortfarande massor av jobb inom denna sektor. Det kommer också att finnas massor

Allmänt om fordonsbranschen

    När det gäller Fordonsbranschen så kan inte detta bli mera globalt än något annat. Bilar och andra fordon är något som används över nästan hela världen, och det finns egentligen inte någon tillverkare av fordon som bara kan klara sig i sitt eget landsområde. Här handlar det hela tiden om export och import